Iława - Rekrutacja do Przedszkoli na rok szkolny - 2024/2025

______05.06.2024 ______________________

Uwaga zmiana terminu rekrutacyjnego w postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli miejskich w Iławie!

Drodzy rodzice i opiekunowie

Rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca w iławskich przedszkolach miejskich rozpocznie się  10 czerwca 2024 r. o godz. 9:00, a skończy 14 czerwca 2024 r. o godz. 15:00. Odpowiednie formularze dostępne będą na stronie internetowej: https://nabordoprzedszkola.pl/ilawa-przedszkola.

 

Żeby zarejestrować się w systemie rodzic lub opiekun prawny będzie musiał posiadać adres e-mail oraz znać numer PESEL zgłaszanego dziecka.

W procesie rekrutacji uzupełniającej będą brały udział tylko te dzieci, dla których odpowiedni formularz zostanie:
    • wypełniony w wersji elektronicznej, 
    • wydrukowany, 
    • podpisany przez obojga rodziców/opiekunów prawnych,
    • dostarczony do przedszkola pierwszego wyboru. 

Takie wnioski będą automatycznie rejestrowane w systemie rekrutacyjnym. Do wniosku dołącza się odpowiednie dokumenty potwierdzające spełnianie wyszczególnionych kryteriów. Ich skan można będzie załączyć w momencie wypełniania wniosku. Oryginały dokumentów należy okazać w przedszkolu pierwszego wyboru. 
W sytuacji braku możliwości dostępu do systemu rekrutacyjnego oraz wydrukowania wniosku, przedszkole stworzy możliwość dopełnienia formalności w siedzibie placówki.

Kolejność składania wniosków nie ma żadnego wpływu na wyniki rekrutacji. 

Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku 3-6 lat zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Iława. Starsze dzieci, które posiadają opinię o odroczeniu obowiązku szkolnego również mogą przystąpić 
do procedury rekrutacyjnej. Wnioski rodziców dzieci 2,5 letnich oraz wnioski rodziców dzieci mieszkających poza Gminą Miejską Iława, będą rozpatrywane po rekrutacji uzupełniającej w miarę wolnych miejsc w przedszkolu.

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2024 r., poz. 737)
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria określone w Uchwale nr LVIII/615/22 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 20 grudnia 2022r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Iława, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

Szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego uzyskają Państwo w każdym przedszkolu miejskim. Informacje dotyczące funkcjonowania danej placówki można uzyskać bezpośrednio w przedszkolu lub na jego stronie internetowej. 
Przedszkola miejskie w Iławie pracują w następujących godzinach:
    • Przedszkole Miejskie nr 2 Integracyjne: 6:00 – 16:30,
    • Przedszkole Miejskie nr 3: 6:00 – 16:30,
    • Przedszkole Miejskie nr 4 im. Chatka Przyjaciół Kubusia Puchatka: 6:00 – 16:30,
    • Przedszkole Miejskie nr 5: 6:30 – 16:00,
    • Przedszkole Miejskie nr 6: 6:00 – 17:00.
W razie pytań prosimy o kontakt z pracownikami przedszkola pierwszego wyboru.
W przypadku problemów związanych ze złożeniem wniosku, prosimy o kontakt mailowy support@nabordoprzedszkola.pl

Harmonogram czynności w postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2024/2025 do przedszkoli publicznych, dla których Gmina Miejska Iława  jest organem prowadzącym:
1)  Termin złożenia wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego w postępowaniu uzupełniającym: 10.06.2024 r. – 14.06.2024 r.  r.

2) Weryfikacja wniosków o przyjęcie do przedszkola publicznego przez komisję rekrutacyjną  w postępowaniu uzupełniającym: 17.06.2024 r. – 19.06.2024 r.

3) Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym: 20.06.2024 r. do godz. 13.00

4) Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym: 21.06.2024 r. do godz. 13.00.

 

 

 

______27.02.2024 ______________________

Drodzy rodzice i opiekunowie,

Rekrutacja na wolne miejsca w iławskich przedszkolach miejskich rozpocznie się 04 marca 2024 r. o godz. 9:00, a skończy 22 marca 2024 r. o godz. 15:00. 

Po raz pierwszy wnioski będzie można wypełnić tylko w wersji elektronicznej logując się na stronie https://nabordoprzedszkola.pl/ilawa-przedszkola 

Żeby zarejestrować się w systemie rodzic lub opiekun prawny będzie musiał posiadać adres e-mail oraz znać numer PESEL zgłaszanego dziecka.

W procesie rekrutacji będą brały udział tylko te dzieci, dla których wniosek zostanie wypełniony w wersji elektronicznej. Taki wniosek będzie automatycznie rejestrowany w systemie rekrutacyjnym. Następnie należy go wydrukować, podpisać przez obojga rodziców/opiekunów prawnych i dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru. Do wniosku dołącza się odpowiednie dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów wyszczególnionych we wniosku. Ich skan można będzie załączyć w momencie wypełniania wniosku. Oryginał należy okazać w przedszkolu pierwszego wyboru. 

W sytuacji braku możliwości dostępu do systemu rekrutacyjnego oraz wydrukowania wniosku, przedszkole stworzy możliwość dopełnienia formalności w siedzibie placówki.

Kolejność składania wniosków nie ma żadnego wpływu na wyniki rekrutacji. 

Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku 3-6 lat zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Iława. Starsze dzieci, które posiadają opinię o odroczeniu obowiązku szkolnego również mogą przystąpić do procedury rekrutacyjnej. Wnioski rodziców dzieci 2,5 letnich oraz wnioski rodziców dzieci mieszkających poza Gminą Miejską Iława, będą rozpatrywane po rekrutacji uzupełniającej w miarę wolnych miejsc w przedszkolu.


W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2023 r. poz. 900, z późn. zm.) - załącznik nr 1.
 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria określone w Uchwale nr LVIII/615/22 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 20 grudnia 2022r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Iława, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia - załącznik nr 2.


Szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego uzyskają Państwo w każdym przedszkolu miejskim. Informacje dotyczące funkcjonowania danej placówki można uzyskać bezpośrednio w przedszkolu lub na jego stronie internetowej. 


Przedszkola miejskie w Iławie pracują w następujących godzinach:
    • Przedszkole Miejskie nr 2 Integracyjne: 6:00 – 16:30,
    • Przedszkole Miejskie nr 3: 6:00 – 16:30,
    • Przedszkole Miejskie nr 4 im. Chatka Przyjaciół Kubusia Puchatka: 6:00 – 16:30,
    • Przedszkole Miejskie nr 5: 6:30 – 16:00,
    • Przedszkole Miejskie nr 6: 6:00 – 17:00.


W razie pytań prosimy o kontakt z pracownikami przedszkola pierwszego wyboru.


W przypadku problemów związanych ze złożeniem wniosku, prosimy o kontakt mailowy support@nabordoprzedszkola.pl

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2024/2025 do przedszkoli publicznych, dla których Gmina Miejska Iława  jest organem prowadzącym:


1) Termin złożenia wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego w postępowaniu rekrutacyjnym: 4.03.2024 r. – 22.03.2024 r.
2) Weryfikacja wniosków o przyjęcie do przedszkola publicznego przez komisję rekrutacyjną w postępowaniu rekrutacyjnym: 27.03.2024 r. – 29.03.2024 r.
3) Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym: 3.04.2024 r.
4) Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym: 5.04.2024 r.
5) Termin złożenia wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego w postępowaniu uzupełniającym: 19.08.2024 r. - 21.08.2024 r.
6) Weryfikacja wniosków o przyjęcie do przedszkola publicznego przez komisję rekrutacyjną w postępowaniu uzupełniającym: 23.08.2024 r.
7) Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym: 26.08.2024 r.
8) Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym: 27.08.2024 r.

 

 

instrukcja

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), (dalej: RODO)

1. Dane osobowe zawarte we wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie przepisów rozdziału 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest przedszkole/ szkoła wskazane/ wskazana we wniosku.

3. Dane Inspektora Ochrony Danych dostępne są na stronach internetowych Administratorów. 

4. Dane osobowe zawarte we wniosku i załącznikach do wniosku, dokumentach potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach oraz uznane za istotne przez rodzica/ opiekuna prawnego dane o stanie zdrowia i rozwoju psychofizycznym dziecka będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, zapewnienia odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych i kształcenia specjalnego na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. 

5. Odbiorcą danych osobowych zawartych we wniosku i załącznikach do wniosku może być uprawniony podmiot obsługi informatycznej działający elektroniczny system rekrutacyjny na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych. Odbiorcą danych osobowych zawartych we wniosku i załącznikach do wniosku, dokumentach potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach oraz uznanych za istotne przez rodzica/ opiekuna prawnego danych o stanie zdrowia i rozwoju psychofizycznym dziecka mogą być organy administracji publicznej uprawnione do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa. 

6. Informacje dotyczące prowadzonego postępowania rekrutacyjnego, w tym w szczególności informacje o fakcie zakwalifikowania i przyjęcia kandydata będą wymieniane (za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacyjnego) pomiędzy przedszkolami/ szkołami wskazanymi powyżej na liście preferencji, w celu usprawnienia procesu rekrutacji i wyeliminowania zjawiska blokowania miejsc. 

7. Dane będą przechowywane przez okres wskazany w art. 160 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (z którego wynika, że dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego, zaś dane osobowe kandydatów nieprzyjętych, zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane, przez okres roku.

8. Rodzicom/ opiekunom prawnym dziecka przysługuje prawo dostępu do danych osobowych dziecka, żądania ich sprostowania oraz żądanie ograniczenia przetwarzania.

9. W trakcie przetwarzania danych na potrzeby procesu rekrutacji nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące przyjęcia do przedszkola/ szkoły nie zapadają automatycznie oraz że nie buduje się żadnych profili kandydatów. 

10. Rodzicom/ opiekunom prawnym kandydata, jeżeli twierdzą, że przetwarzanie danych na potrzeby procesu rekrutacji narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

11. Podanie danych, o których mowa we wniosku jest odpowiednio warunkiem: ubiegania się o przyjęcie do przedszkola/ szkoły; skorzystania z preferencji wynikających z kryteriów rekrutacyjnych; zapewnienia odpowiedniej opieki oraz metod opiekuńczo-wychowawczych i kształcenia specjalnego.