Jaworzno - Rekrutacja do Przedszkoli na rok szkolny - 2019/2020

Uprzejmie informujemy, że przewidziana Zarządzeniem Prezydenta Miasta Jaworzna nr ED.0050.11.2019 z dnia 14 stycznia 2019 r. rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli nie będzie prowadzona z uwagi na brak wolnych miejsc.

 

_______________________________________________________________________________________________________________

Drodzy rodzice, 

W dniu 29.03.2019 o godzinie 12:00 zostanie ogłoszona lista osób zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych.

Aby sprawdzić status wniosku należy zalogować się na swoje konto, przejść na zakładkę WNIOSKI i przy rekrutacji 2019/2019 kliknąć sprawdź.

 

UWAGA! Osoby które się zakwalifikowały do przedszkola mają obowiązek do dnia 05.04.2019 przynieść podpisane pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola które wybiera.

W przypadku niedostarczenia pisma dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola.

Jeśli dziecko zostało zakwalifikowane do przedszkola które wybraliśmy jako 2 lub trzeci wybór, oprócz potwierdzenia woli należy donieść podpisany wniosek.

 

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola  

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________

Drodzy rodzice,

Rekrutacja do przedszkoli w Jaworznie rozpoczyna się dnia 1 marca, a kończy 15 marca 2019 r. ( szczegółowy harmonogram rekrutacji )

W tych dniach istnieje możliwość składania wniosków w formie elektronicznej (POBIERZ INSTRUKCJĘ)

 

Aby złożyć wniosek do przedszkola, należy zalogować się na swoje konto bądź założyć dziecku konto w systemie jeśli jeszcze go nie posiada (ZAŁÓŻ KONTO - Konto zakładamy na PESEL dziecka) i uzupełnić formularz rekrutacyjny dostępny w zakładce moje wnioski.

 

Kolejność składania wniosków nie ma wpływu na wynik rekrutacji.

Rodzic ma możliwość złożenia elektronicznego wniosku do 3 wybranych przez siebie przedszkoli. Przedszkola wybiera się kolejno, jako przedszkola I,II i III wyboru, przy czym przedszkolem I wyboru powinno być to przedszkole, na którym rodzicom zależy najbardziej.

Po złożeniu elektronicznego wniosku rodzice zobowiązani są do wydrukowania go z systemu, podpisania i złożenia w Przedszkolu I wyboru.

 

W razie jakichkolwiek problemów lub wątpliwości prosimy o kontakt mailowy: support@nabordoprzedszkola.pl

 

UWAGA!

w razie problemu z złożeniem wniosku proszę wyczyścić pliki cookie w przeglądarce lub spróbować złożyć wniosek używając innej przeglądarki.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana/Dziecka danych osobowych jest Gmina Miasta Jaworzna z siedzibą w 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 33;

2) Kontakt do Inspektorem Ochrony Danych w Gminie Miasta Jaworzna pod adresem mail: iod@um.jaworzno.pl;

3) Pani/Pana/Dziecka dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia naboru do przedszkola na podstawie przepisów prawa;

4) odbiorcą Pani/Pana/Dziecka danych osobowych będą Publiczne Przedszkola na terenie Miasta Jaworzna, których organem prowadzącym jest Prezydent Miasta Jaworzna;

5) Pani/Pana/Dziecka dane osobowe NIE będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

6) Pani/Pana/Dziecka dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu złożenia wniosku o ich usunięcie lecz nie dłużej niż do osiągnięcia przez Dziecko wieku szkolnego.

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich i Dziecka danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu;

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana/Dziecka dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów prawa oświatowego. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji obowiązku ustawowego związanego z przyjęciem Pani/Pana Dziecka do przedszkola;

10) Pani/Pana dane NIE będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 

 

Rekrutacja