Jaworzno - Rekrutacja do Przedszkoli na rok szkolny - 2018/2019

DEKLARACJA WOLI do przedszkola - POBIERZ 

DEKLARACJA WOLI do oddziału przedszkolnego - POBIERZ 

__________________________________________________________________________________________________

 

Drodzy rodzice,

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli w Jaworznie rozpoczyna się dnia 8 czerwca, a kończy 15 czerwca 2018 r. ( szczegółowy harmonogram rekrutacji )

W tych dniach istnieje możliwość składania wniosków w formie elektronicznej (POBIERZ INSTRUKCJĘ)

 

Aby złożyć wniosek do przedszkola, należy zalogować się na swoje konto bądź założyć dziecku konto w systemie jeśli jeszcze go nie posiada (ZAŁÓŻ KONTO - Konto zakładamy na PESEL dziecka) i uzupełnić formularz rekrutacyjny dostępny w zakładce moje wnioski.

 

Kolejność składania wniosków nie ma wpływu na wynik rekrutacji.

 

W razie jakichkolwiek problemów lub wątpliwości prosimy o kontakt mailowy: support@nabordoprzedszkola.pl

 

UWAGA!

w razie problemu z złożeniem wniosku proszę wyczyścić pliki cookie w przeglądarce lub spróbować złożyć wniosek używając innej przeglądarki.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana/Dziecka danych osobowych jest Gmina Miasta Jaworzna z siedzibą w 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 33;

2) Kontakt do Inspektorem Ochrony Danych w Gminie Miasta Jaworzna pod adresem mail: iod@um.jaworzno.pl;

3) Pani/Pana/Dziecka dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia naboru do przedszkola na podstawie przepisów prawa;

4) odbiorcą Pani/Pana/Dziecka danych osobowych będą Publiczne Przedszkola na terenie Miasta Jaworzna, których organem prowadzącym jest Prezydent Miasta Jaworzna;

5) Pani/Pana/Dziecka dane osobowe NIE będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

6) Pani/Pana/Dziecka dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu złożenia wniosku o ich usunięcie lecz nie dłużej niż do osiągnięcia przez Dziecko wieku szkolnego.

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich i Dziecka danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu;

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana/Dziecka dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów prawa oświatowego. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji obowiązku ustawowego związanego z przyjęciem Pani/Pana Dziecka do przedszkola;

10) Pani/Pana dane NIE będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 

 

Rekrutacja